Materiale de Propagandă Vizuală

 • Panouri de salvare şi acordare prim ajutor
 • Cale şi acces de evacuare
 • Punct de prim ajutor
 • Punct tărgi
 • Duş de securitate
 • Punct medical de spălare a ochilor
 • Legătura telefonică (punct medical)
 • Punct medical
 • Loc de adunare în caz de evacuare
 • Direcţie de urmat
 • Panouri de interzicere
 • Fumatul interzis
 • Lucrul cu focul deschis şi fumatul interzis
 • Accesul pietonilor interzis
 • Stingerea cu apă interzisă
 • Apă nepotabilă
 • Accesul interzis persoanelor neautorizate
 • Accesul interzis vehiculelor de transport
 • Nu atingeţi
 • Pericol de electrocutare
 • Depozitare interzisă
 • Utilizarea ascensoarelor interzisă
 • Accesul câinilor interzis
 • Interzis pulverizarea cu apă
 • Utilizarea telefonului mobil interzis
 • Acces interzis
 • Panouri de obligativitate
 • Protecţia vederii obligatorie
 • Protectia capului obligatorie
 • Protecţia auzului obligatorie
 • Protecţia căilor respiratorii obligatorie
 • Protecţia picioarelor obligatorie
 • Protecţia mâinilor obligatorie
 • Protecţia corpului obligatorie
 • Protecţia feţei obligatorie
 • Protecţia individuală împotriva căderii obligatorie
 • Pasaj obligatoriu pentru pietoni
 • Obligaţie generală
 • Panouri de avertizare si semnalizare a riscului sau pericolului
 • Atenţie! Material inflamabil sau temperaturi ridicate
 • Atenţie! Materiale explozive – pericol de explozie
 • Atenţie! Substanţe toxice
 • Atenţie! Substanţe corozive
 • Atenţie! Substanţe radioactive – radiaţii ionizante
 • Atenţie! Sarcini suspendate
 • Atenţie! Vehicule de transport
 • Atenţie! Pericol electric
 • Atenţie! Pericol general
 • Atenţie! Radiaţii laser
 • Atenţie! Substanţe comburante
 • Atenţie! Radiaţii neionizante
 • Atenţie! Câmp magnetic ridicat
 • Atenţie! Obstacol – risc de cădere
 • Atenţie! Denivelare – risc de cădere
 • Atenţie! Risc biologic
 • Atenţie! Temperatură joasă
 • Atenţie! Substanţe nocive sau iritante
 • Panouri privind materialele şi echipamentele necesare pentru prevenirea şi stingerea incendiilor
 • Direcţie de urmat
 • Hidrant interior scară
 • Stingător
 • Telefon incendiu
 • Instalaţie de stingere a incendiilor

Mijloace Tehnice de Apărare Împotriva Incendiilor

 • Stingătoare cu pulbere presurizate permanent
 • Stingător cu pulbere presurizat tip P1
 • Stingător cu pulbere presurizat tip P2
 • Stingător cu pulbere presurizat tip P3
 • Stingător cu pulbere presurizat tip P6
 • Stingător cu pulbere presurizat tip P9
 • Stingător cu pulbere presurizat tip P50
 • Stingător cu pulbere presurizat tip P100
 • Stingătoare cu spumă mecanică presurizate permanent
 • Stingător cu spumă mecanică presurizat tip SM6
 • Stingător cu spumă mecanică presurizat tip SM9
 • Stingător cu spumă mecanică presurizat tip SM50
 • Stingător cu spumă mecanică presurizat tip SM100
 • Stingătoare cu dioxid de carbon
 • Stingător cu CO2 tip G2
 • Stingător cu CO2 tip G5
 • Pichete PSI
 • Pichet PSI neechipat
 • Ladă nisip 0,5 mc
 • Ladă nisip 1,0 mc
 • Topor târnăcop PSI cu coadă
 • Lopată PSI cu coadă
 • Rangă PSI
 • Cange PSI cu coadă
 • Galeată PSI
 • Hidranţi şi accesorii PSI
 • Cutie hidrant cu geam, suport furtun, keder şi încuietoare
 • Rolă furtun tip B cu racorduri legate (20ml)
 • Rolă furtun tip C cu racorduri legate (20ml)
 • Cheie hidrant
 • Cheie racord ABC
 • Robinet hidrant tip C cu racord fix C
 • Racord refulare tip A (pereche)
 • Racord refulare tip B (pereche)
 • Racord refulare tip C (pereche)
 • Racord fix A
 • Racord fix B
 • Racord fix C
 • Racord înfundat tip A
 • Racord înfundat tip B
 • Racord înfundat tip C
 • Reducţie A-B
 • Reducţie B-C
 • Distribuitor B-CBC
 • Ejector ape mici
 • Sorb tip A (4’’) cu sită
 • Hidrant portativ IB cu racord fix tip B
 • Hidrant portativ IIB cu racorduri B
 • Echipamente PSI
 • Mască anti-fum
 • Cartuş filtrant
 • Brâu PSI
 • Costum PSI
 • Cască fără vizor
 • Cască cu vizor
Cum te putem ajuta?

Ne poţi contacta prin intermediul formularului online şi îţi vom face o ofertă personalizată.

Doreşti să fii contactat de către un reprezentant Work Consulting Group?