Situaţii de urgenţă

Conform Legii nr. 307/2006 privind Apărarea Împotriva Incendiilor, toate societăţile comerciale sunt obligate să elaboreze documente şi să întreprindă o serie de activităţi în scopul prevenirii şi reducerii riscurilor de producere a incendiilor.

Societatea noastră vă pune la dispoziţie un pachet complet de servicii menit să acopere toate cerinţele şi obligaţiile d-voastră.

Servicii in domeniul S.U. (Situaţii de urgenţă)

 • consilierea angajatorului privind: dotarea locurilor de muncă cu mijloace tehnice iniţiale de stingere a incendiilor, propagandei vizuale privind domeniul situaţiilor de urgenţă;
 • întocmirea tematicii pentru efectuarea instructajului pe linie de situaţii de urgenţă pentru toate categoriile de salariaţi;
 • efectuarea instructajului introductiv general şi supervizarea efectuării de către şeful locului de muncă a instructajului la locul de munca şi a instructajului periodic pe linie de situaţii de urgenţă pentru toţi angajaţii existenţi şi pentru fiecare nou angajat şi asigurarea testării acestora;
 • efectuarea controalelor tehnice de specialitate în scopul depistării încălcărilor normelor de situaţii de urgenţă şi informarea beneficiarului despre neregulile constatate;
 • informarea conducerii societăţii asupra modificărilor survenite în legislaţia în domeniu şi a modului concret de implementare a acestora la nivelul unităţii.
 • elaborarea de instrucţiuni proprii de apărare împotriva incendiilor;
 • întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare a lucrătorilor în domeniul situaţiilor de urgenţă;
 • elaborarea programului de instruire la nivelul unităţii;
 • informarea angajatorului asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecţie;
 • urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii SU cu prilejul vizitelor de control;
 • întocmirea unui necesar de materiale pentru buna desfăşurare a instructajului în domeniul situaţiilor de urgenţă.
Cum te putem ajuta?

Ne poţi contacta prin intermediul formularului online şi îţi vom face o ofertă personalizată.

Doreşti să fii contactat de către un reprezentant Work Consulting Group?