Securitate şi sănătate în muncă

Consultanţa în securitate şi sănătate în muncă va oferi posibilitatea companiei dumneavoastră de a-şi desfăşura activitatea într-un mediu de muncă sigur pentru angajaţii dumneavoastră, respectând toate normele legale de siguranţă. Consultanţii noştri vor propune şi vor elabora măsuri de protecţie personalizate pentru fiecare post de muncă.

Servicii în domeniul S.S.M. (Securitate şi sănătate în munca)

 • elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie (este rezultatul final al lucrării de evaluare a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională);
 • elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale Beneficiarului, precum şi ale locurilor de muncă;
 • propunerea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea angajatorului;
 • verificarea cunoaşterii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, stabilite prin fişa postului;
 • întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicităţii adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite;
 • efectuarea instruirii introductiv-generale;
 • consultanţă în vederea instruirii la locul de muncă şi periodic, instruire efectuată de conducatorul locului de muncă;
 • elaborarea programului de instruire-testare la nivelul unităţii;
 • evidenţierea zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute in Cap. VI din Norma Metodologică de aplicare a Legii 319/2006;
 • stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor H.G. Nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă;
 • evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;
 • cercetarea evenimentelor (accidente de muncă) conform competenţelor prevăzute la art. 108 -177 din Norma Metodologică de aplicare a Legii 319/2006;
 • informarea angajatorului asupra obligativităţii fişei de aptitudini (elaborate în urma analizelor medicale specifice locului de muncă şi a examenului clinic efectuat de către medicul de medicina muncii);
 • informarea angajatorului asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecţie;
 • identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din unitate şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;
 • urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi a cercetării evenimentelor;
 • propunerea de clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alţi angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini;
 • întocmirea unui necesar de materiale pentru buna desfaşurare a activităţii de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • colaborarea dintre lucrători şi/sau reprezentanţi ai lucrătorilor, serviciile externe de prevenire şi protecţie, medicul de medicina muncii în vederea elaborării şi respectării măsurilor de prevenire şi protecţie;
 • colaborarea dintre lucrătorii desemnaţi/ serviciile interne / serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situaţia în care mai mulţi angajatori îşi desfaşoară activitatea în acelaşi loc.
Cum te putem ajuta?

Ne poţi contacta prin intermediul formularului online şi îţi vom face o ofertă personalizată.

Doreşti să fii contactat de către un reprezentant Work Consulting Group?