Medicina muncii

Departamentul de Medicina Muncii urmăreşte identificarea riscurilor profesionale şi verifică aptitudinile în muncă ale angajaţilor, şi de asemenea, previne apariţia îmbolnăvirilor legate de profesie şi ajută la scăderea absenteismului la locul de muncă.

Noi asigurăm clienţilor noştri toată gama de servicii medicale în conformitate cu stipulările legale pentru orice tip de profesie.

Servicii in domeniul Medicinei Muncii

  • Examene medicale la angajare;
  • Examen medical de adaptare;
  • Control medical periodic;
  • Examen medical la reluarea activităţii.
  • Stabilirea aptitudinii în muncă şi eliberarea fişei de aptitudine;
  • Îndrumarea activităţii de reabilitare profesională, reconversie – profesională, reorientare profesională în caz de accident de muncă, boală profesională, boală legată de profesie, afecţiuni cronice;
  • Supravegherea femeilor gravide şi protecţia maternităţii la locul de muncă;
  • Consilierea angajatorului privind adaptarea muncii şi a locului de muncă la caracteristicile psihofiziologice ale angajaţilor;
  • Consilierea angajatorului privind elaborarea strategiei de securitate şi sănătate la locul de muncă.

Legislaţie în domeniul Medicinei Muncii

Serviciile de medicina muncii au la baza Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi Hotărârea de Guvern nr. 355 din 11 aprilie 2007 publicată în monitorul oficial nr. 332 din 17 mai 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor.

Conform Legii nr. 319/2006, în vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor de munca şi a bolilor profesionale, angajatorii au o serie de obligaţii printre care şi cea de a angaja numai persoane care, în urma examenului medical şi, după caz, a testării psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute şi să asigure controlul medical periodic şi, după caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajării;

Masurile prin care se asigură supravegherea corespunzătoare a sănătăţii lucrătorilor în funcţie de riscurile privind securitatea şi sănătatea în munca se stabilesc potrivit reglementărilor legale. Aceste măsuri vor fi stabilite astfel încât fiecare lucrător să poata beneficia de supravegherea sănătăţii la intervale regulate.

Supravegherea sănătăţii lucrătorilor reprezintă totalitatea serviciilor medicale care asigură prevenirea, depistarea, dispensarizarea bolilor profesionale şi a bolilor legate de profesie, precum şi menţinerea sănătăţii şi a capacităţii de muncă a lucrătorilor.

Supravegherea sănătăţii lucrătorilor este asigurată de către medicii specialişti de medicina muncii.

Cum te putem ajuta?

Ne poţi contacta prin intermediul formularului online şi îţi vom face o ofertă personalizată.

Doreşti să fii contactat de către un reprezentant Work Consulting Group?