Evaluare riscuri profesionale

Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnavire profesională se bazează pe identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă: executant, sarcina de muncă, mjloacele de muncă, mediul de muncă.

În urma analizei, vor rezulta toate riscurile directe, indirecte şi potenţiale ale activităţii profesionale din cadrul companiei, iar specialiştii noştri vor propune, prin intermediul lucrării, măsuri tehnice, organizatorice şi igienico-sanitare pentru combaterea acestora.

De asemenea, în urma evaluării riscurilor profesionale, specialiştii Work Consulting Group vor elabora Planul de Prevenire şi Protecţie, obligaţie a fiecarei companii din România, conform legislaţiei în vigoare (Legea 319/2006).

Evaluarea Riscurilor de Accidentare şi Îmbolnăvire Profesională

Ce este pericolul? Ce este riscul? 

Un pericol este orice poate cauza o vătămare. Pericolele pot afecta persoane, proprietăţi, procese; acestea pot determina accidente şi îmbolnăviri, pierderi de producţie, deteriorari ale echipamentelor de muncă etc.

Riscul profesional se referă la probabilitatea şi gravitatea unei vătămări sau îmbolnăviri care apare ca rezultat al expunerii la un pericol.

De ce trebuie efectuată evaluarea riscurilor? 

Scopul principal al evaluării riscurilor profesionale este protejarea sănătăţii si securităţii lucrătorilor. Evaluarea riscurilor ajută la diminuarea posibilităţii de vătămare a lucrătorilor şi de afectare a mediului ca urmare a activităţilor legate de muncă. Aceasta ajută, de asemenea, la menţinerea competitivităţii si productivităţii întreprinderii. Conform prevederilor legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, toţi angajatorii trebuie să evalueze riscurile în mod periodic.

Obligativitatea evaluarii riscurilor la locurile de muncă în ţara noastră decurge din legislaţia actuală în domeniu, care a fost armonizată cu legislaţia Uniunii Europene privind sănătatea şi securitatea în muncă. Art.12, alin.(1), lit. a) din Legea 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, prevede:

„Angajatorul are următoarele obligaţii: Să realizeze şi să fie în posesia unei evaluari a riscurilor pentru securitatea şi sănătatea în munca, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice.”

Evaluarea riscurilor presupune identificarea tuturor factorilor de risc din sistemul analizat şi cuantificarea dimensiunii lor pe baza combinaţiei dintre doi parametri: gravitatea şi frecvenţa consecinţei maxime posibile asupra organismului uman. Se obţin astfel niveluri de risc parţiale pentru fiecare factor de risc, respectiv niveluri de risc global pentru întregul sistem analizat.

Lucrarea de evaluare a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională la locul de muncă are următoarea structură:

  • prezentarea metodei eleborate de I.N.C.D.P.M. pentru evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională
  • elementele componente ale sistemului de muncă evaluat
  • fişele de evaluare ale riscurilor
  • nivelul de risc global al locului de muncă
  • nivelurile parţiale de risc pe factor de risc
  • fişele de măsuri propuse
  • interpretarea rezultatelor evaluării
  • ponderea factorilor de risc identificaţi după elementele sistemului de muncă
  • plan de prevenire si protecţie
Cum te putem ajuta?

Ne poţi contacta prin intermediul formularului online şi îţi vom face o ofertă personalizată.

Doreşti să fii contactat de către un reprezentant Work Consulting Group?