Consultanţă ISO

Implementarea unui sistem de management reprezintă un prim pas spre integrarea europeană şi asigură o bună gestionare a activităţilor organizaţiei dumneavoastră, avantaje concurenţiale şi credibilitate în faţa partenerilor de afaceri.

Work Consulting Group vă oferă servicii de consultanţă pentru adoptarea sistemelor de management al calităţii, al mediului şi al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale.

Servicii de Consultanţă ISO

 • Iniţiere proces
 • Analiză de diagnoză iniţială
 • Proiectarea sistemului
 • Instruirea echipei manageriale
 • Elaborarea documentaţiei sistemului de management
 • Implementarea sistemului calităţii
 • Auditare finală – Audit precertificare
 • Certificare

O companie poate beneficia în urma implementării unui astfel de standard de:

 • Indeplinirea politicii şi a obiectivelor organizaţiei
 • Câştigarea încrederii clienţilor
 • Creşterea satisfacţiei clienţilor
 • Îmbunătăţirea continuă a performanţei generale
 • Adaptarea activă şi sistematică la modificările codiţiilor pieţei
 • Satisfacţia angajaţilor
 • Îmbunătăţirea performanţei
 • Transparenţa şi eficienţa proceselor interne ale organizaţiei
 • Evitarea erorilor în locul corectării lor
 • Economie de timp şi bani.

O companie poate beneficia în urma implementării unui astfel de standard de:

 • Sistematizarea tuturor activităţilor de mediu relevante care duce la reducerea riscurilor de mediu
 • Creşterea încrederii comunităţii, agenţiilor guvernamentale, a băncilor, asiguratorilor şi a clienţilor
 • Îmbunătăţirea performanţei mediului prin intermediul organizaţiei
 • Economie de costuri printr-o gândire şi acţiune sistematică şi pro-activă
 • Siguranţa legală ca urmare a observării sistematice a legislaţiei de mediu relevante şi a reglementărilor prin intermediul căreia este implementată

O companie poate beneficia în urma implementării unui astfel de standard de:

 • Menţinerea sub control a riscurilor profesionale prin determinarea reală a riscurilor la locurile de muncă
 • Reducerea numărului de accidente datorită sistematizării tuturor activităţilor relevante pentru sănătatea şi securitatea muncii
 • Riscuri reduse – costuri reduse
 • Siguranţa legislaţiei juridice datorită stricteţei aplicării tuturor legilor şi reglementărilor aplicabile
 • Identificarea şi motivarea crescută a angajaţilor datorită implementării managementului în procesele OHSAS
 • Pierderi materiale reduse datorită accidentelor în muncă
 • Reducerea contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale
 • Imagine îmbunătăţită şi abilitate competitivă prin intermediul performanţei sistemului

Consultanţă în implementarea a două sau mai multe sisteme de management într-un sistem integrat este unul dintre serviciile pe care firma de consultanţă Work Consulting Group Iaşi le furnizează.

Decizia de a implementa sisteme integrate de management într-o companie este una dintre cele mai potrivite pentru cei care ţin la calitatea totală cu costuri materiale umane şi de timp cât mai mici.

Alte avantaje ale certificării de sisteme integrate de management conform standardelor ISO ar fi:

 • Asocierea costurilor atât a serviciului de consultanţă cât şi pentru certificare ISO
 • Întărirea şi creşterea eficienţei şi a puterii managementului de calitate a companiei
 • Facilitează instruirea personalului
 • O mai bună planificare şi organizare a activităţii
 • Eficienţă şi eficacitate

Companiile care îşi implementează mai mult de un sistem de management conform standardelor ISO au cateva exemple de sisteme de management integrate mai jos:

 • Sistem de Management Integrat Calitate – Mediu (ISO 9001 – ISO 14001)
 • Sistem de Management Integrat Calitate – Sănătate şi Securitate Ocupaţională (ISO 9001 – OHSAS 18001)
 • Sistem de Management Integrat Mediu – Sănătate şi Securitate Ocupaţională (ISO 14001 – OHSAS 18001)
 • Sistem de Management Integrat Calitate – Mediu – Sănătate şi Securitate Ocupaţională (ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001)
Cum te putem ajuta?

Ne poţi contacta prin intermediul formularului online şi îţi vom face o ofertă personalizată.

Doreşti să fii contactat de către un reprezentant Work Consulting Group?